Het CDA PN wil geen uitbreiding van gokhallen in onze gemeente! Zie de pagina RECENT

Het CDA PN komt graag in contact met u over het raadslidmaatschap

In maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het CDA in Pijnacker-Nootdorp is volop bezig met de voor- bereidingen daarvan. De belangrijkste activiteit is het opstellen van de kieslijst met de kandidaten van het CDA, waarop gestemd kan worden. Wij streven er naar om, net als bij vorige verkiezingen, een aantal nieuwe kandidaten op de lijst te plaatsen. Daarom komen wij graag in contact met inwoners, die hiervoor interesse hebben.

Wilt u eerst graag meer informatie? Dan kunt contact opnemen met:

-de voorzitter van de kandidatencommissie, Lennart de Prieëlle, email: overgauwseweg74@planet.nl, telefoon: 06 2843 7184;
-de voorzitter van het bestuur, Richard Mentink,email: h.r.m.mentink@gmail.com, telefoon: 06 1941 0039.

Weet u voldoende over deze positie, dan kunt u uw interesse meteen kenbaar maken met een email of een brief, te richten aan de voorzitter van CDA PN, Hof van Polanen 32, 2631 WV Nootdorp, h.r.m.mentink@gmail.com. De reactietermijn sluit op 31 mei 2017.Schroom niet uw interesse te laten blijken. Het verplicht u nog tot niets en uw reacties worden discreet behandeld.

Onderstaand geven wij antwoord op een aantal vragen die u zou kunnen hebben (klik op de vraag voor het antwoord):

Aan welke kwalificaties moeten kandidaten voldoen?

Voor onze CDAPN gemeenteraadsleden hebben wij een profiel opgesteld. Dit profiel wordt op verzoek gaarne verstrekt.

Hoeveel tijd kost het lidmaatschap van de raad?

De gemeenteraad komt viermaal per maand bijeen. Daarnaast zijn er met enige regelmaat bijeenkomsten over bijzondere onderwerpen. Kijk op de website van de gemeente (www.pijnacker-nootdorp.nl) om te zien wat er zoal op de agenda staat. In beginsel vergadert de fractie van CDAPN driemaal per maand. Daarnaast zijn er activiteiten om contact met de kiezers en CDA-leden te onderhouden, de kennis op peil te houden en zo nodig ter plekke poolshoogte te nemen. Het vergt dus wel het een en ander van uw tijd!

Moeten kandidaten lid zijn van het CDA?

Ja, voor plaatsing op de lijst komen alleen leden van het CDA in aanmerking. Bent u nog geen lid, dan moet u zich op korte termijn wel aanmelden. Daarmee geeft u ook aan dat u het gedachtengoed van het CDA onderschrijft. Voor meer informatie kunt u de website van het CDA raadplegen: www.cda.nl.

Welke leeftijdsgroep komt in aanmerking?

Het CDA is een brede volkspartij en komt dan ook graag in contact met alle leeftijdsgroepen, dus jong, middelbaar en ouder.

Zijn er nog verdere formele zaken?

Elke kandidaat op de lijst wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen, waarin onder andere het onderschrijven van het CDAPN-verkiezingsprogramma aan de orde komt. In het kader van de procedure wordt deze verklaring aan de orde gesteld. U mag geen nevenfuncties vervullen die tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

Welke vooropleiding heeft de voorkeur?

Het CDA is een brede volkspartij, wil een goede afspiegeling van de maatschappij zijn en dat willen wij ook graag uit onze kieslijst laten blijken. Dus zowel hoog als lager opgeleid en alles wat daar tussen zit.

Is er een voorkeur voor vrouwen?

Wij zouden het zeer op prijs stellen als vrouwen hun interesse kenbaar maken met het oog op een evenwichtig samengestelde lijst. Maar er gelden meer criteria voor de te maken keuzes, mannen met interesse moeten dan ook zeker reageren.

Krijgen kandidaten een opleiding?

Ja, het CDA is een landelijk werkzame partij en heeft een uitgebreid scholingsaanbod. Het is de bedoeling voor elke kandidaat een scholingsprogramma op maat op te stellen. Daarvan kan ook het meedraaien met de fractie deel uitmaken.

Is raadswerk allemaal ‘liefdewerk oud papier’?

Nee, zeker niet. Als raadslid ontvangt u maandelijks van de gemeente een vergoeding van ongeveer € 1.000,-- (bruto).

Als je wel een plaats op de lijst krijgt, maar niet in de raad gekozen wordt, wat gebeurt er dan?

Het is de bedoeling dat de nieuwe fractie een of meer steunleden krijgt, die ook op de kieslijst staan. Daarnaast wordt veel belang aan continuïteit gehecht, waartoe met de niet verkozen kandidaten een programma gericht op de verkiezingen in 2022 wordt doorlopen, gedacht wordt onder andere aan een 'schaduwfractie'.

Hoe ziet de verdere procedure er uit?

Op verzoek informeren wij u gaarne over de procedure. Onze partij kent een strakke interne partijdemocratie. Uiteindelijk beslist onze Algemene Ledenvergadering op 22 november 2017 over wie er op de lijst komen en in welke volgorde. Belangrijk moment op korte termijn is de sluiting van de reactietermijn voor geïnteresseerden op 31 mei 2017.