Het webadres voor CDA Pijnacker-Nootdorp is vanaf 19 april 2017 www.cdapn.nl. Wilt u dit wijzigen bij uw Favorieten?

Welkom op onze nieuwe website!

Op 19 april 2017 hebben wij deze vernieuwde website in gebruik genomen. Daarmee hopen wij alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp nog beter dan voorheen te informeren over onze partij en zeker de 4000 kiezers die bij de laatste verkiezingen op het CDA hebben gestemd.

Op de openbare website informeren wij iedereen over wat er in de gelederen van het CDA om gaat. Dat gaat op de eerste plaats over de politiek in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de standpunten die onze vijf fractieleden in de gemeenteraad innemen. Het CDA is een landelijk werkzame partij. Vanuit onze lokale afdeling praten we ook mee over het CDA in het bestuur van de Provincie Zuid-Holland, het CDA in het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland en het CDA in de Eerste en Tweede Kamer. Bijvoorbeeld is bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer een amendement aangenomen, die hier is ingebracht.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van het CDA in Pijnacker-Nootdorp? Schroom niet om gebruik te maken van de reactiemogelijkheid onder ‘REAGEREN’. Vooralsnog is dit het belangrijkste middel waarmee wij contact kunnen onderhouden met onze 4000 kiezers; daarom kunt u rekenen op onze volle aandacht voor uw reactie. Onze kiezers kunnen ons natuurlijk ook volgen op Twitter en Facebook; ook bij deze media doen wij ons best om, als daar aanleiding toe is, gevolg te geven aan uw reacties.

In het kader van de vernieuwing hebben wij ook een leden-website geopend, die alleen voor leden van het CDA toegankelijk is. Daarin voeren wij het interne debat over grote en kleine onderwerpen. Elk lid kan een stellingname inbrengen. Deze en andere interactieve mogelijkheden kende onze vroegere website niet. Wij verwachten daar veel van.

Wilt u lid worden van het CDA? Dat kunt u kenbaar maken op het formulier onder REAGEREN’. Intern loopt op dit moment een discussie over een nieuwe vorm van verbinding met het CDA: lokaal donateur, tegen een jaarlijkse bijdrage van € 10,--. Zodra daarover een besluit is genomen, maken wij daarvan melding op deze website. De gedachte is om ook onze donateurs toegang te geven tot de leden-site. Zo willen wij onze kiezers beter faciliteren.

Richard Mentink,

Voorzitter bestuur CDA Pijnacker-Nootdorp