Actuele berichten

Op deze pagina treft u alleen (zoveel mogelijk) recent nieuws aan. Bent u geïnteresseerd in berichten die wat ouder zijn? Kijk dan eens onder de knop ‘archief’ op de andere pagina’s. Oudere berichten worden namelijk niet weggegooid, maar blijven vindbaar onder de buttons ‘archief’ op de pagina’s Activiteiten, Fractie, Wethouder en CDA-organisatie. Zo groeit deze website geleidelijk uit tot een naslagwerk.

Natuurgebied Balij van tafel als locatie voor windturbines

Het CDA in Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer zijn tegen het voornemen van de Provincie Zuid-Holland om het natuurgebied de Balij langs de rijksweg A12 aan te wijzen voor de plaatsing van grote windturbines. Beide gemeentelijke fracties achten de Balij ongeschikt als locatie omdat de windturbines te dicht op de bestaande bebouwing komen te staan, een waardevol natuur- en recreatiegebied beschadigd raakt en onvoldoende overlegd is met omwonenden over de gevolgen van plaatsing.

Dat CDA Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer de Balij afwijzen als windturbinelocatie betekent niet dat de fracties tegen windenergie zijn, aldus de Zoetermeerse fractievoorzitter Ingeborg ter Laak. ‘Ik wil de wereld netjes aan onze kinderen doorgeven. Windenergie levert een bijdrage om dat te bereiken. Maar de turbines om die windenergie te leveren, moeten verrijzen op plaatsen waar het kan en past. De Balij voldoet daar niet aan.’

Kapitaal- en groenvernietiging

Volgens het CDA is de locatie ongeschikt omdat op slechts 600 meter ervan de twee grote woonwijken Rokkeveen en Meerzicht liggen. Ook heel Nootdorp, maar vooral de wijken ’s-Gravenhout, Achter het Raadhuis, Oostambacht en Nieuwvenen en de Haagse wijk Leidschenveen zouden vol zicht krijgen op de windturbines. Met een geplande hoogte van zo’n 180 meter leveren de turbines tot in de wijde omtrek voor een grote groep inwoners geluids- en slagschaduwoverlast op. Met de omwonenden is onvoldoende overlegd over de gevolgen. Ter Laak: ‘In het verleden is de Balij voor veel geld juist ontwikkeld om verstedelijking niet te laten doorschieten en ruimte te geven aan de natuur. Nu windturbines plaatsen leidt tot kapitaal- en groenvernietiging.’

Omgekeerde volgorde

De beide CDA-fracties vinden het bovendien niet juist dat de Balij als locatie werd aangedragen vóórdat de Provincie de voorwaarden vaststelde waarmee rekening moet worden gehouden om turbines te mogen plaatsen. Maar de Balij kwam als locatie in beeld op initiatief van eigenaar Staatsbosbeheer. Het initiatief was vervolgens reden om gebied als mogelijke locatie te beschouwen. ‘De omgekeerde volgorde’, vindt Edward de Lanoy, raadslid in Pijnacker-Nootdorp. ‘Er moet juist éérst worden bepaald of de komst een turbine op een bepaalde plek maatschappelijk wel wenselijk is.’ Volgens De Lanoy is plaatsing van windturbines in een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland lastig, maar zijn er uitstekende alternatieven. ‘Denk aan op zee of op de Maasvlakte.’

Voorwaarden

CDA Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer willen dat de Balij voorlopig van tafel gaat als locatie, zolang de voorwaarden waarmee bij plaatsing rekening moet worden gehouden, nog niet duidelijk zijn. Provinciale Staten vergaderen woensdag 8 februari over de herziening van de visie op de plaatsing van windmolens. Daarna kunnen nog zienswijzen op de locaties worden ingediend. Waarschijnlijk neemt de Provincie dan in het najaar van 2017 een definitief besluit.

Dit jaar (2017) geen blijverslening

Wat is de blijverslening?

'In veel gemeenten kunnen inwoners een beroep doen op een 'blijverslening', om hun huis levensloopbestendig te maken. Met behulp van deze lening kunnen inwoners tegen gunstige voorwaarden diverse aanpassingen in hun woning financieren. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning'.

Dat dit jaar nog een blijverslening wordt ingevoerd is niet erg waarschijnlijk. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op vragen van het CDA.
De CDA-fractie had deze vragen ingediend naar aanleiding van een informatienota van het college aan de raad over de blijverslening, eind vorig jaar.
In genoemde informatienota adviseert het college de raad om het besluit over de invoering van de blijverslening uit te stellen. En de raad pas in december 2017 opnieuw te informeren op basis van de ervaringen van andere gemeenten met de blijverslening.Argumenten: “op dit moment zien we onvoldoende belang voor inwoners en ook is ons niet duidelijk waar de behoefte precies uit bestaat, landelijk is er nauwelijks ervaring mee.”

Het advies voor uitstel en vooral de argumentatie verbaast de CDA-fractie.Maatschappelijk gezien is er alle reden voor invoering van een blijverslening (zoals langer zelfstandig wonen) en er is geen onderzoek gedaan naar de behoefte.De onderbouwing van de argumenten voor uitstel laat dan ook sterk te wensen over.

In reactie op onze vragen heeft het college aangegeven het belang van een blijverslening te onderkennen, maar dat er geen signalen zijn dat er behoefte aan is en er derhalve geen rede is voor een onderzoek naar de behoefte. Bovendien vindt het college dat er in andere gemeenten met een dergelijke regeling nauwelijks ervaring is opgedaan en de vraag ernaar gering lijkt.
Daarom houdt het college vast aan het opnieuw informeren van de raad in december 2017 op basis van de ervaringen van andere gemeenten met de blijverslening, tenzij er eerder sprake is van een voldoende behoefte.
Maar zelfs bij een eerder besluit over invoering van de blijverslening dan december van dit jaar, is het nog maar de vraag of de invoering ook nog dit jaar gaat plaatsvinden.Vooralsnog lijkt dat niet waarschijnlijk.

Klik
HIER voor de vragen die Anne Volkers heeft gesteld!

CDA stelt vragen over P+R bij Metrohalte Nootdorp

CDA-raadslid Edward de Lanoy bij de halte Nootdorp

Bron en foto: Feelgood-radio

De CDA-fractie wil een goedkope korte termijn-oplossing voor het parkeerprobleem bij halte Nootdorp van de Randstadrail. Die zou prima gevonden kunnen worden als automobilisten wordt toegestaan om half op de weg en half in de berm te parkeren op de braakliggende stukken grond bij de halte. Je hebt slechts een pot verf nodig om een aantal parkeervakken aan te duiden, zegt raadslid Edward de Lanoy namens de fractie.

Eerlijk Alternatief, VVD, Gemeentebelangen en het CDA dienden eind september een motie in waarin het college werd gevraagd om een snelle oplossing van de parkeerproblematiek rond de halte Nootdorp. Die motie werd vrijwel raadsbreed aangenomen; alleen CU-SGP stemde tegen. Het college van B & W reageerde in december in een brief aan de raad met slechts één mogelijke oplossing: de aanleg van 19 parkeerplaatsen voor een bedrag van 38.000 euro. Dat zou dan een permanente uitbreiding van de parkeercapaciteit zijn. Maar gezien de hoge kosten die daarmee gepaard gaan gaf het college ook aan liever het onderzoek af te wachten dat de Metropoolregio uitvoert naar de parkeerproblemen langs de Randstadrail.

“Dat snap ik wel, want 38.000 euro is een hoop geld en als de MRDH met een oplossing komt, dan wordt dat door de Vervoersregio betaald”, zegt Edward de Lanoy. “Maar wachten op dat onderzoek doet geen recht aan de motie die in de raad is aangenomen. Het is heel goed mogelijk om een tijdelijke voorziening te maken. Dat is echt nodig, want nu hebben de bewoners van  buurtje aan de andere kant van  de halte veel overlast van mensen die daar hun auto proberen kwijt te raken.”

Het raadslid wijst op de oplossing die de gemeente Den Haag op de Brasserskade heeft gekozen. Daar zijn ook veel extra parkeerplaatsen gecreëerd door auto’s toe te staan half op de stoep te parkeren. “Dat doen we zelf aan de zijkant van het gemeentehuis ook. Dat is dus een prima oplossing die snel te realiseren is en die haast niets kost. Ja, een bus verf.”

De CDA-fractie maakte donderdagavond 26 januari 2017 gebruik van het vragenuur aan het eind van de gemeenteraadsvergadering om aan het college te vragen wat het van deze oplossing vindt.

Klik HIER voor het overzicht van de vragen van Edward de Lanoy.

CDA-Keet in vlammen opgegaan

Al een aantal jaren gebruikt het CDA in Pijnacker-Nootdorp een koffiekeet voor het contact met onze inwoners. Dat lukt nu in elk geval niet meer met deze keet want dinsdag 3 januari werden de restanten van de afgebrande keet ontdekt op het parkeerterrein van het trapveldje in Oude Leede. Bob van der Deijl reageerde geschokt. "Dit is diep, diep triest. Inmiddels is de keet in ons dorp goed bekend en het CDA vindt het een mooie manier om met de inwoners in contact te komen. De CDA-fractie uit Lansingerland zag ook de voordelen van deze keet en maakt zeer regelmatig gebruik van de keet. Ook zij zijn dus nu gedupeerd".
De keet staat bij geen gebruik achter één van de kassen in Oude Leede en is daar, naar het zich laat raden, tegen oudjaar weggehaald en als vreugdevuur gebruikt. Die vreugde ontgaat het CDA. Het CDA realiseert zich dat de brand bij RKDEO een veel grotere impact heeft maar ook dit blijft een trieste zaak. Het CDA heeft in eerste instantie aangifte van diefstal gedaan en later ook van brandstichting. Men hoopt dat de dader(s) opgespoord kunnen worden want je hoort van de spullen van een ander af te blijven en ze al helemaal niet te vernietigen.

Bob van der Deijl: 'Werken aan vertrouwen!'

Foto: FeelGoodRadio

Fractievoorzitter Bob van der Deijl sprak tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 als nestor van de gemeenteraad, de volgende woorden.

Alweer bijna een jaar voorbij waarin we als raad en college heel wat uurtjes met elkaar hebben doorgebracht. Over het inhoudelijk deel van ons werk stond al het een en ander in het Sinterklaas gedicht van de griffie. Op het persoonlijk vlak hebben we verdriet gedeeld (bij het overlijden van een ambtenaar) zorgen gedeeld (problemen met gezondheid zijn ook onder ons bekend) en vreugde gedeeld (na de geboorte van Maarten en IJsbrand). Het is goed om te constateren dat we politiek niet altijd op één lijn zitten maar dat de onderlinge verhoudingen zijn gewoon goed.

Ik wil graag, namens de raad, iedereen die bijdraagt aan ons werk, van harte bedanken. De ambtenaren die al onze vragen zo netjes beantwoorden, de griffie die met een geweldig, eendrachtig team ons met raad en daad terzijde staat en niet in de laatste plaats de mensen van de bodedienst die super goed zorgen voor de inwendige mens. Hartelijk, hartelijk dank allemaal.

U denkt nu misschien: klaar, mooie korte speech naar de einde-jaars-borrel maar nee, ik wil graag nog wat zeggen over de actualiteit.

Op 9 november werd duidelijk dat Hillary niet had gewonnen. Er ging een schok door de wereld. Hoe kon een man gekozen zijn die door onze nationale politici was betiteld als een mafklapper, een huichelaar, een leugenaar en een charlatan? Hoe kon een man gekozen zijn die in zijn campagne vrouwen, Mexicanen en moslims beledigde. Hoe kon een man gekozen zijn die ontkent dat er een klimaatprobleem is? Simpel: de kiezer beslist en hij kreeg meer kiesmannen achter zich dan Hillary, vooraf betiteld als ‘de betere van de twee’. Verwacht werd dat het verstand zou zegevieren en dat zij gekozen zou worden. Zo ging het niet en Donald bereidt zich nu voor op het presidentschap. Voorstanders van Trump zijn verheugd en vinden dat Amerika nu teruggegeven wordt aan de Amerikanen en waarschuwen vast dat het straks in Nederland ook zo zal gaan. Kijk maar naar Brexit en kijk maar naar het Oekraïne-referendum. Toen wist ik het zeker: tijden veranderen!

Werd een zekere Janmaat een halve eeuw geleden vervolgd voor zijn uitspraak ‘Nederland is vol’ nu lijkt het of iedereen kan zeggen wat hij wil. Wilders is recent schuldig bevonden maar kan het niet laten, hoewel hij geen straf kreeg, de Nederlandse rechters voor ‘knettergek’ uit te maken. Daarmee trekt hij de Nederlandse rechtsspraak in twijfel. Hij gaat direct in hoger beroep (bij zo’n zelfde knettergekke rechter) maar houdt zo, heel slim, de media-aandacht vast.
De manier waarop we elkaar aanspreken is veranderd. In 1997 werd Jan Marijnissen nog gevraagd zijn opmerking ‘ff dimmen’ terug te nemen. Dat deed hij niet! Nu laat onze Minister-president zich (naar mijn idee) meeslepen en gebruikt ook teksten als ‘lazer op’ en ‘pleur op’.
30 November ging oud-D66-politicus Jan Terlouw in een emotionele toespraak bij De Wereld Draait Door in op de vraag waarom Trump ondanks alle negatieve verhalen toch gekozen is. Zijn conclusie: het vertrouwen in de huidige politiek (en daar horen wij als gemeenteraad ook bij) is weg. Wat hem betreft begint dat al als gekozenen uit hun fractie stappen en voor zichzelf beginnen. Dat is hier ook gebeurd. Er is dus werk aan de winkel.

Er komt bij dat onze inwoners veel mondiger zijn geworden. Ze komen veel vaker en directer voor hun mening uit. Bij heel wat voorstellen (statushouders, Avalex, bestemmingsplannen, Lidl) hebben we tegenwoordig een volle tribune. In de eerste periode van de nieuwe gemeente Pijnacker-Nootdorp was dat echt niet zo regelmatig. Wie had een paar jaar geleden kunnen bedenken dat Wethouder van Staalduine volle kerken zou trekken met ………… het inzamelen van huisvuil?
Ook op fora en in de pers wordt de ontevredenheid gevoed. Scherpe ondubbelzinnige reacties op Telstar-online en schreeuwerige krantenkoppen (veelal niet positief) wakkeren discussies aan. Wij moeten hieruit leren dat er kennelijk ook in onze gemeente te weinig vertrouwen is in de politiek. Wat moet er dan gebeuren? Over een goed jaar moet alweer een nieuwe gemeenteraad gekozen worden! Volgens Terlouw moeten we samen met onze inwoners zoeken naar een nieuwe vertrouwensdemocratie. Maar… kijk, als politicus, daarbij eerst naar jezelf: wees integer, wees onkreukbaar en draag uit dat je er bent om het publieke belang te dienen.

Misschien kan dat uitdragen wel beter. We zijn aan het BOB-model begonnen om meer tijd te krijgen om naar de mensen toe te gaan. Maar, we vergaderen zoveel dat we te weinig aan het contact met onze inwoners toekomen. Toch maar eens goed in de spiegel kijken en onze manier van vergaderen evalueren?
Laat ons goede voornemen zijn om te gaan bouwen aan dat contact, aan dat vertrouwen. Vertrouwen onderling, vertrouwen tussen college en raad en vertrouwen tussen raad en inwoners.
Het dringt al door bij de landelijke politici: Sybrand Buma schrijft een boek tegen het cynisme, Gert-Jan Segers een boek over ‘Hoop’ en Diederik Samson zegt in zijn afscheidsspeech ‘Er is in dit klimaat van verharding en polarisatie geen tekort aan megafoons, er is een tekort aan nuance. Blijf die nuance zoeken. Blijf elkaar zoeken. Blijf elkaar vinden. In het belang van onze inwoners. Kort en goed: werk aan de winkel!

U mag het een dwaas verhaal vinden. Maar dan troost ik me maar met de woorden van Churchill: de grootste les van het leven is te weten dat zelfs een dwaas soms gelijk heeft.

Ik wens u een fijne jaarwisseling en gezegende kerstdagen. Ik hoop dat het Licht van Kerst ook bij u binnenkomt.

'Twee weken uit het leven van een fractievoorzitter'

Bob van der Deijl

‘Mijn raadswerk in de afgelopen twee weken’
Door fractievoorzitter Bob van der Deijl

Maandag 7 november
Op initiatief van een viertal fracties was er een zogenaamd zorgcafé in Delfgauw. Vertegenwoordigers van 4 landelijke politieke partijen werden aan de tand gevoeld over hun inzet bij de zorg. Een goed geslaagde avond met een goede opkomst en een levendige discussie

Dinsdag 8 november
De (zoals dat heet) Begrotingsraad. In deze vergadering werd de gemeentebegroting 2017, met een doorkijk naar de jaren erna, vastgesteld. De begroting sluit met een positief saldo en dus willen fracties dan nog weleens kijken of dat overschot aan voor hen belangrijke onderwerpen kan worden besteed. Ook onze CDA-fractie diende daarvoor een voorstel in, namelijk, een regelvrij budget voor maatwerkondersteuning voor die mensen die net de 110% van de bijstandsnorm als inkomen hebben. Zij kunnen daardoor soms net niet die dingen doen die nodig zijn om in de maatschappij actief te blijven. Met deze ‘zorg aan de voorkant’ zijn in andere gemeenten al goede resultaten geboekt en wordt voorkomen dat de gemeente ‘aan de achterkant’ moet bijspringen met vaak veel grotere bedragen.
Net als deze CDA-motie werden binnen het Sociaal Domein ook amendementen van D66 (hogere subsidie aan de SWOP en lagere eigen bijdrage voor onderdelen van de WMO) en PvdA (kind pakket armoedebestrijding) met steun van veel fracties, waaronder het CDA, aangenomen. Ook stemde onze fractie in met de afbouw van de precariorechten. Maar…… vaak genoeg kost het aannemen van een motie of amendement ook helemaal niets.
D66 had een motie voorbereid om tijdens de (zoals dat heet) keukentafelgesprekken in het Sociaal Domein, niet alleen te reageren op de door de hulpvragers gestelde vragen maar ook ongevraagd te vertellen welke hulp de gemeente kan bieden. Via het landelijk bureau van het CDA werden wij gewezen op een rapport waaruit blijkt dat 85% van de mantelzorgers niet voor deze keukentafelgesprekken werden uitgenodigd. D66 vond het een prima idee om ook dit in de motie op te nemen en ook deze motie werd met brede steun aangenomen waardoor (voor zover dat nu nog niet gebeurt) de mantelzorgers ook bij de keukentafelgespreken aanwezig kunnen zijn.

Woensdag 9 november
De jaarlijkse uitreiking van de ondernemersprijs. Ook hier geven raadsleden acte de préséance en het CDA feliciteert van harte ‘Hoeve Biesland’ met de ondernemersprijs en Zorgboerderij ‘Bloei’ met de ‘belofteprijs’.

Donderdag 10 november
Een reguliere ‘oordeelsvormende’ raadsvergadering met vooral ruimtelijke zaken, zoals bestemmingsplannen en de beheersverantwoordelijkheid voor bedrijventerrein Ruyven-Noord. Belangrijke zaken die allemaal goed geregeld moeten worden, maar in dit geval vonden de raadsleden elkaar vrij makkelijk en werd het een ‘vroegertje’

Vrijdag 11 november
Was er de ‘raadstour warmte’. Samen met raadsleden uit Lansingerland kon men kennisnemen van de ontwikkelingen bij de winning van aardwarmte etc. in onze beide gemeenten. Leerzame middag!

Maandag 14 november
Nadat de agendacommissie van de gemeenteraad de agenda voor de (korte) maand december had vastgesteld snel naar de avond over de ‘mantelzorgvriendelijke gemeente’. Heel interessante avond waarbij SWOP, Bibliotheek, Jeugd- en jongerenwerk en uiteraard de gemeente wilden weten wat er nog verbeterd kan worden aan de ondersteuning van mantelzorgers in onze gemeente. Avondvoorzitter Manuela Bijl gaf aan dat Pijnacker-Nootdorp zelfs wil gaan voor de meest mantelzorger vriendelijke gemeente van Nederland. In de kleine discussiegroepjes die daarna uiteengingen bleek wel dat er daarvoor nog wel wat zaken verbeterd kunnen worden maar gelukkig gaat er ook al behoorlijk veel wel goed. Communicatie blijkt keer op keer toch een moeilijke zaak te zijn. Het Bureau Mantelzorg is nog niet bij iedereen helder op het netvlies!

Dinsdag 15 november
Voor CDA-raadsleden stond deze avond de Algemene Ledenvergadering van ons CDA op het programma in het parochiehuis van Pijnacker. Op initiatief van het CDA-bestuur waren regionale kandidaat-leden van de komende Tweede Kamerverkiezingen uitgenodigd: Wytske de Pater en Julius Terpstra (de huidige voorzitter van de CDA-jongeren). Ze staan nummer 22 en 23 op de lijst en hopen (uiteraard) beiden in de Tweede Kamer gekozen te worden. Het werd een boeiende, maar zeker ook gezellige avond waarin het huurbeleid en (het belang van) de tuinbouw uitgebreid aan bod kwamen.

Woensdag 16 november
Raadsleden waren uitgenodigd om met de Rekenkamercommissie (RKC) na te denken over hun nieuwe onderzoek naar leegstand in onze gemeente, bij zowel de winkelcentra als de bedrijventerreinen. Kennelijk zagen niet alle fracties het belang van deze avond in, want naast onze CDA-vertegenwoordiger waren slechts 3 andere fracties aanwezig… Toch werd het een boeiend overleg waarin de wil om iets aan die leegstand te doen zonneklaar werd, maar waar zeker ook de beperking wordt gevoeld van de mogelijkheden die je als raadslid hebt. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit rapport als de RKC met veel meer stakeholders heeft gesproken.

Donderdag 17 november
De tweede ‘oordeelsvormende’ raadsvergadering van deze maand met een overvolle agenda en dit keer werd het wel een latertje. De vergadering werd pas kort na 24.00 uur beëindigd! Maar…… het was de moeite waard om zo lang door te gaan.
Eerst ging het over het initiatief van GBPN om een burgerinitiatief makkelijker mogelijk te maken. Raadsbreed wil men dit wel, maar over de voorwaarden zal er in de besluitvormende raad nog wel een (CDA?)-amendement worden ingediend.
Daarna ging het over “Right to Challenge”. Twee jaar geleden is een motie van het CDA met brede steun aangenomen om dit ook in onze gemeente mogelijk te maken. De uitvoering heeft dus even geduurd maar er ligt nu een mooi voorstel.
Wel is de behoefte om er een mooie Nederlandse term voor te verzinnen. Heeft u een idee? Laat het ons weten. Wordt uw voorstel aangenomen dan kunt u van het CDA een ‘lekkere’ verrassing tegemoetzien.
Wat kan er met “Right to Challenge”? Letterlijk vertaald betekent het ‘recht van uitdaging’ en hoewel dat geen prijs oplevert (het ‘bekt’ niet lekker) betekent het dat wel. U kunt de gemeente (onder voorwaarden uiteraard) uitdagen een bepaalde taak over te nemen, omdat u denkt dat u dat (voor hetzelfde geld) beter kunt, of, omdat de gemeente iets niet wil of kan voortzetten wat u graag wilt behouden. Zo wordt in andere plaatsen in ons land soms het groenonderhoud overgenomen, maar ook het beheer van een sporthal of zwembad. U mag alle ideeën aandragen. Het CDA is blij dat het nu toch van de grond gaat komen!

Maar… de onderwerpen die veel tijd vroegen deze avond waren toch vooral de richtinggevende uitspraken voor de woningbouw tot 2025 en de zienswijze voor de begroting van Avalex. Woningcorporatie ‘Rondom Wonen’ maakte van het inspreekrecht gebruik om hun visie over de woningbouw tot 2025 te geven. Een helder betoog van haar directeur Lambert Greven, waarin hij open en eerlijk neerzette waarom RW op dit moment beperkt is in de bouwmogelijkheden en ook aangaf ook naar andere onderzoekscijfers te willen kijken. Over een paar jaar is Rondom Wonen zeker weer in staat om de nodige woningen te bouwen, maar ook zeker niet alle woningen in de sociale sector die tot 2025 in onze gemeente nodig zijn.
Er liggen plannen die zullen leiden tot een versnelde ontwikkeling van locaties die eigenlijk voorlopig nog niet-ontwikkeld zouden blijven. We hebben als gemeente een krachttoer uit te halen. Net als andere fracties pleitte ook het CDA ervoor om in goed overleg tussen gemeente en Rondom Wonen de mogelijkheden nog eens scherp te analyseren. Wethouder Melzer gaf aan daar al mee bezig te zijn en op korte termijn de raad hierover te informeren.

Het ‘toetje’ van de avond was een nieuwe discussie over Avalex. We moeten een zienswijze geven over de begroting van Avalex voor 2016 (!) maar de hele raad, en zeker ook de CDA-fractie, is en blijft bezorgd over de gang van zaken bij Avalex. De bewonersavonden die over Avalex zijn gehouden leren dat bewoners zich willen inspannen om het afval beter te scheiden maar wijzen nog lang niet op een groot draagvlak onder onze inwoners om over te gaan naar ‘omgekeerd inzamelen’. Nu ook de financiën niet meevallen nemen de zorgen over ‘het project’ Avalex zeker niet af. De vraag werd al hardop gesteld of we hiermee door moeten gaan. De CDA-fractie vindt het zeker wijs om die discussie te voeren.

Eerste CDA- verkiezingsbijeenkomst 15 november

Wytske de Pater

Over vier maanden zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het CDA is de eerste met een verkiezingsavond in Pijnacker-Nootdorp. Op 15 november komen twee veelbelovende kandidaten voor de Tweede Kamer naar onze gemeente. Beiden staan op de lijst van het CDA en komen uit onze regio. De bezoekers kunnen hen vooral aan de tand voelen over twee onderwerpen die relevant zijn voor Pijnacker-Nootdorp, te weten de standpunten van het CDA over huurwoningen en over glastuinbouw.

Het CDA heeft voor deze avond gekozen voor twee kandidaten uit onze regio: Wytske de Pater, woonachtig in De Bras, werkzaam bij een belangenorganisatie, en Julius Terpstra, Leiden, voorzitter CDA-jongeren. Zij staan hoog op de concept lijst, die op het landelijke congres op 12 november wordt vastgesteld. Hun hoge positie op de lijst wijst op ‘veelbelovende talenten’.

Beiden presenteren zich op de avond en gaan daarbij vooral in op de standpunten voor de huurwoningen en voor de glastuinbouw. Om de discussie aan te wakkeren gaat vervolgens José van Egmond, wethouder voor het CDA in Pijnacker-Nootdorp, in op de glastuinbouw, maar dan vanuit de lokale invalshoek. Het huurbeleid is zeer actueel in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. De fractieleider van het CDA, Bob van der Deyl, zal daarover prangende vragen voorleggen aan de beide kandidaten voor de Tweede Kamer.

De verkiezingsavond is voor iedereen toegankelijk. Na de inleidingen is er alle ruimte voor vragen. Die kunnen gaan over deze beide onderwerpen, maar ook over alles wat de bezoekers hoog zit bij de landelijke politiek. De verkiezingsavond wordt gehouden op dinsdag 15 november in het Parochiehuis, Oostlaan 38a in Pijnacker en begint om 20.30 uur. Vanaf 20.15 uur is de zaal open. Voorafgaand is van 19.30 tot 20.15 uur de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Pijnacker-Nootdorp van het CDA, deze is alleen voor leden van het CDA toegankelijk.

KLIK HIER VOOR DE UITNODIGING ZOALS DEZE AAN DE LEDEN VAN HET CDA PIJNACKER- NOOTDORP IS VERZONDEN.

Hoe moet het CDA omgaan met de verkiezing van Trump

Sybrand Buma

Wat staat het CDA te doen, met alle signalen na de verkiezing van Trump?

De verkiezing van Trump heeft veel los gemaakt. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa en in Nederland. Er is veel discussie in de media over o.a. de politieke opgaven voor het tijdperk na deze verkiezing. Moet het CDA de bakens gaan verzetten, of zijn wij daar al klaar voor? De lijsttrekker van het CDA bij de komende verkiezing van de Tweede Kamer, Sybrand Buma, heeft daar op het congres op 12 november een indrukwekkend betoog over gehouden.
Dit betoog staat op de site van het CDA: https://www.cda.nl/actueel/nieuws/buma-hoogste-tijd-om-problemen-aan-te-pakken-in-plaats-van-ze-te-ontkennen/

Het CDA en de Mobiliteitsvisie Pijnacker-Nootdorp

Edward de Lanoy

In de Raadsvergaderingen van 22 en 29 september 2016 heeft de CDA Fractie zich hard gemaakt voor goede veilige en duurzame bereikbaarheid voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Zo vroeg CDA raadslid Edward de Lanoy al in de vergadering van 22 september bij de behandeling van de Mobiliteitsvisie aandacht voor de fietsers, de RandstadRail en voor de automobilisten. Dat leidde in de Raadsvergadering van 29 september tot een aantal unaniem aangenomen moties van het CDA.
Voor de fietsers is het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor de gewone fiets, maar ook voor de e-bikes. Fietspaden moeten breed genoeg zijn om alle fietsers, ook in de spits de ruimte te geven.

De RandstadRail is ook zeer belangrijk voor de inwoners. Veel forenzen maken hiervan gebruik. Het CDA vindt het belangrijk dat er goede parkeervoorzieningen zijn bij de haltes van RandstadRail, zowel voor fietsen als voor auto’s. Nog te vaak staat het vol bij halte Nootdorp en ervaren omwonenden parkeeroverlast. Daarom heeft het CDA samen met D66 en andere partijen een motie ingediend om bij alle RandstadRail haltes goede parkeervoorzieningen mogelijk te maken. Deze motie is aangenomen. Maar dat was voor het CDA niet genoeg. Diende het CDA mede een motie van Eerlijk Alternatief in, waarin wordt gevraagd om een snelle oplossing bij de halte Nootdorp. Deze motie werd, ondanks protesten van wethouder Meltzer (VVD), unaniem aangenomen. Maar er is meer aan de hand. De afgelopen weken verschenen er berichten dat de RET de verbinding tussen Berkel en Rotterdam wil verbeteren door daar meer metro’s te laten rijden. Daarvoor is dan wel een keervoorziening nodig. Wethouder Meltzer (VVD) zit aan tafel bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en bij de RET. Men onderzoekt nu 15 locaties voor die keervoorziening. Onze woordvoerder Edward de Lanoy had in de gaten dat als er zo’n keervoorziening zou komen het aantal metro’s dat door zou rijden naar Pijnacker-Zuid, Pijnacker-Centrum en Nootdorp zeker niet zou toenemen of misschien wel minder zou worden. Daarom is een alternatieve locatie voorgesteld voor de keervoorziening die een hoogfrequente verbinding met zowel Rotterdam als Den Haag mogelijk maakt, zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.

Hoogfrequente E-lijn naar Rotterdam en Den Haag voor Pijnacker-Nootdorp haalbaar!
De CDA Fractie Pijnacker-Nootdorp stelt voor een aansluiting te maken tussen de sporen van de E-lijn en het NS-spoor naar de werkplaats bij het Forepark. Als dit gebeurt voor de aansluiting met de RandstadRail vanuit Zoetermeer lopen die sporen niet samen en kan de E lijn in hoge frequentie doorrijden tot en met halte Leidschenveen. Als daar dan een extra perron wordt aangelegd kunnen de reizigers simpel overstappen op de lijnen 3 en 4 vanuit Zoetermeer. Ook is een hoogfrequente verbinding in de richting van Rotterdam dan gegarandeerd. Dit voorstel wordt nu door de wethouder aangeboden aan de MRDH en de RET en wordt op haalbaarheid onderzocht.

Hoewel er enige discussie voor nodig was, zag uiteindelijk de wethouder en de gehele raad in dat we tot het uiterste moeten gaan om hoogfrequent RandstadRail vervoer voor Pijnacker-Nootdorp te behouden, al dan niet met deze oplossing. De CDA motie frequent E lijn RandstadRail werd mede ondertekend door D66, Gemeentebelangen en de PvdA en uiteindelijk unaniem aangenomen.

Ten slotte vroeg het CDA samen met Gemeentebelangen aandacht voor de automobilist. Op de wegen in de woonwijken en bij ontsluitingswegen zijn heel vaak hindernissen en obstakels geplaatst. Vaak in reactie op klachten van direct omwonenden. In veel gevallen zijn die effectief in het bevorderen van de veiligheid of het stimuleren van gebruik van ander vervoer, zoals de fiets. Maar soms veroorzaken ze juist meer overlast op andere plekken. Of moeten automobilisten een heel stuk omrijden door een woonwijk, voordat zij bij een rondweg komen. Of zijn omstandigheden anders geworden waardoor een paaltje of bus sluis niet meer nodig is. Dan moet de gemeente ook een paaltje weg durven halen.

Het CDA is van mening dat het voor veel inwoners noodzakelijk is hun auto te gebruiken om naar hun werk te gaan en om bijvoorbeeld de kinderen naar school te brengen. Sommige andere fracties in de gemeenteraad denken daar anders over. Zij zien autogebruik als een keuze, als een luxe. Dat staat ook zo in de mobiliteitsvisie. Daarom deed de CDA woordvoerder de oproep om ook door de ogen van de automobilist naar mobiliteit en bereikbaarheid te kijken. De wethouder gaf in het debat toe dat goed evalueren van genomen maatregelen zoals paaltjes en drempels noodzakelijk is en ook gebeurt. Daarmee was de motie efficiënt wegengebruik overbodig en heeft de Fractie de motie, die ook door Gemeentebelangen was ondertekend, ingetrokken. Met dit debat en deze motie heeft het CDA in ieder geval laten zien dat het CDA ook opkomt voor de belangen van de forenzende automobilist. Want helaas kan nog steeds niet iedereen op de fiets naar zijn werk.

CDA-plan voor Diamant en Raadhuisplein kan op veel bijval rekenen

In de raadsvergadering van donderdag 15 september heeft de lokale fractie van het CDA een motie aangekondigd, waarin gevraagd wordt hun plan om tot aanpassing van de Diamant en het Raadhuisplein te komen, op de haalbaarheid te onderzoeken. In de raadsvergadering van 29 september zal over de motie gestemd worden. Via een korte presentatie liet fractievoorzitter Bob van der Deijl weten hoe het CDA tot deze plannen is gekomen. Het plan is verder uitgewerkt met R4a architecten en ingenieurs en in beeld gebracht in een filmpje. Het filmpje treft u hieronder aan!

Belangrijkste veranderingen aan de Diamant in dit voorstel zijn: de buitenkant wordt recht en van glas. Aan de zijde van Ackershof 2 wordt een schuine punt van het pand afgehaald waardoor ook aan die zijde een veel ruimere entree naar het Raadhuisplein ontstaat.

Belangrijke belemmering bij dit plan is dat de eigenaren alleen aanpassingen aan de Diamant willen overwegen als er een huurder wordt gevonden voor de 1e etage van de Diamant.

Het CDA wil het Raadhuisplein knusser maken en stelt voor leibomen op het plein te plaatsen, meer bankjes aan te brengen en een beperkt aantal kiosken (die in het verleden op het plein stonden) terug te halen. De kiosken moet in dezelfde stijl worden opgetrokken als de aanbouwen aan het Witte Huis en ook de Diamant zou op die manier aangepast moeten worden.
Meerdere fracties spraken hun waardering uit voor het creatieve plan en Wethouder Jaap van Staalduine gaf al aan dat als de motie aangenomen wordt hij ‘met plezier en enthousiasme’ de motie zal uitvoeren. Hij noemde het plan ‘inspirerend’.

Klik HIER voor een interview van Feelgood-radio met Bob van der Deijl.

Presentatie-film

Verbazing over Prestatie-afspraken

Bob van der Deijl

Raadsleden krijgen (zoals dat tegenwoordig heet) een cc-tje van de e-mail waarmee de media wordt uitgenodigd voor een persmomentje waarbij de lokale pers geïnformeerd over zaken waarbij de gemeente ook een rol speelt.Zo kregen we een dag of 10 geleden het bericht dat de gemeente met Woningcorporatie Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos een convenant ging ondertekenen met prestatieafspraken voor de komende jaren.
Dat verbaasde me een beetje. Prestatieafspraken met Rondom Wonen? Het is toch algemeen bekend dat ook deze corporatie op kortere termijn niet in staat is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de tekorten op de sociale woningmarkt? Dat bleek (volgens Telstar-online) en deze week ook op de persconferentie van de directeur van Rondom Wonen (zie ook Delft bijlage van het AD van 15.08.2016). Slechts op langere termijn gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Cynische reacties op Telstaronline waren het gevolg en ik kan me dat goed voorstellen. Er is in onze gemeente flinke behoefte aan sociale woningbouw en dan is informatie dat je misschien wel tot 2030 moet wachten natuurlijk slecht nieuws. Ook het moment waarop deze informatie naar buiten kwam (zo midden in de vakantie periode) vind ik slecht gekozen. Temeer daar we als raad vlak voor de vakantie hebben gebrainstormd over dit moeilijke probleem. Sociale woningen hebben wij nodig voor de statushouders die wij verplicht (opgave van het Rijk) in onze gemeente moeten huisvesten, maar ook (en daar pleit het CDA al jaren voor) voor de jongeren in onze gemeente die op zoek zijn naar een eigen huis(je).

Bij die besloten brainstormsessie is een aantal mogelijkheden besproken. Het aankopen van huizen (zoals later deze week door Wethouder Melzer naar buiten is gebracht) was één van de opties die die avond is besproken. Het CDA had echter de hoop dat er één integraal plan op tafel zou komen om dit probleem aan te pakken. Dat plan (waarvan ik nog steeds hoop dat dat er wel komt) is er nog niet en daarom betreur ik het naar buiten komen van deze deelinformatie zowel van Rondom Wonen als van de aankoop van huizen.
We moeten dit probleem met elkaar aanpakken en aangeven wat we WEL gaan doen. Juist omdat het onze inwoners en diegenen die we moeten huisvesten, raakt.

Bob van der Deijl (CDA-fractievoorzitter)

CDA-vragen over de gevolgen van de afbouw van de “Gistpompen” voor Pijnacker-Nootdorp (UPDATE)

CDA-vragen over de gevolgen van de afbouw van de “Gistpompen” voor Pijnacker-Nootdorp

Naar aanleiding van een alarmerend artikel in het weekblad Delft op Zondag van 1 mei jl. over de gevolgen van de stopzetting van de grootschalige grondwaterwinning op het oude Gistfabriek-terrein, heeft de CDA-fractie in de gemeenteraad van Pijnaker-Nootdorp vragen gesteld aan het college van B&W.
De CDA-fractie wilde weten of het klopt dat het uitzetten van de Gist-pompen structurele gevolgen heeft voor Pijnacker-Nootdorp. En zo ja, wat die gevolgen zijn, of de gemeente die goed in kaart heeft gebracht, welke maatregelen zijn of worden genomen om die gevolgen weg te nemen en wie voor de kosten opdraaien. En als dit de huiseigenaren zijn, of die voor eigen rekening komen of ergens verhaald kunnen worden.

Uit de antwoorden van het college van B&W komt het volgende beeld naar voren. De gemeente is sinds 2005 betrokken bij de problematiek rondom het stoppen van de grondwateronttrekking van DSM en weet datdat als de grondwateronttrekking volledig stopt dit gevolgen zou kunnen hebben voor de grondwaterstand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Mogelijke gevolgen zijn dat in een aantal gebieden binnen onze gemeente de grondwaterstand kan veranderen met meer dan 5 centimeter.
Om de structurele gevolgen in beeld te brengen is er een monitoringsplan opgesteld. De gemeente neemt sinds 2006 deel aan dit monitoringsplan en heeft mede daarom een uitgebreid grondwatermeetnet geplaatst in de drie kernen (Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw). Speciaal voor de DSM problematiek zijn er in het eerste watervoerend pakket 3 extra diepe peilbuizen geplaatst. Ten behoeve van het monitoringsplan worden in totaal 6 peilbuizen gemonitord (incl. de drie extra diepe peilbuizen).
Op dit moment vindt er nog geen vermindering van de grondwateronttrekking plaats. Vanaf 2017 zal de gemeente Delft de onttrekking in kleine stapjes gaan afbouwen. Volgens het college zal de afbouw zeer zorgvuldig gebeuren waarbij nauwgezet wordt gemonitord of de afbouw gevolgen heeft voor de omgeving. Dit proces gaat naar verwachting zeker tien jaar duren.
Op de vraag over de eigen verantwoordelijkheid van huiseigenaren, geeft het college aan dat, volgens de wet Gemeentelijke Watertaken, burgers en bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van overtollig grondwater of een lage grondwaterstand. Maar in de Waterwet (artikel 3.6 ) staat ook de gemeentelijke zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelenom structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Klik HIER voor dedoor de CDA-fractie gestelde vragen en de antwoorden van het college.

Anne Volkers namens de CDA-fractie

In memoriam Rien Jansen (1947-2016)

Op 24 juni 2016 is op 69-jarige leeftijd na een kort ziekbed onze oud-secretaris Rien Jansen overleden.

Rien is in 2004 door de ALV tot secretaris benoemd van het CDA Pijnacker-Nootdorp en is dat 8 jaar met veel enthousiasme gebleven. In 2004 was hij ook nog actief als voorzitter van het comité dat de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk in Pijnacker organiseerde, dus het was een drukke start.
De kandidaatstellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en 2010 zijn door Rien georganiseerd. Rien was hier erg actief mee. Ook stak hij veel werk in de campagne. Hij hielp mee met het plaatsen van de grote borden bij bevriende tuinders of bij leden thuis en stond met andere leden in de groene jasjes met kraampjes op de jaarmarkten en er werd gefolderd.

Bij het bezoeken van de landelijke partijcongressen, samen met andere leden uit Pijnacker-Nootdorp, schroomde hij niet om een kamerlid of bewindspersoon aan te spreken als hij het ergens niet mee eens was of een beter voorstel had (en dat kwam nog al eens voor).Binnen het CDA bestuur hield Rien bij diverse discussies de leden van het bestuur ook bij de CDA-les, bij de uitgangspunten dus. Hij wist de wat rekkelijkere katholieken als gereformeerde dichter bij onze CDA kernwaarden te houden. Aan het eind van de vergaderingen kwamen altijd de flessen wijn op tafel en werd er zeer geanimeerd over de lokale en landelijke politiek nagepraat. Naast het realiseren van politieke idealen, was het werk in het CDA bestuur ook gezellig.

Tijdens laatste ALV vorige maand, bleek dat Rien de voorzittershamer nog steeds (al 4 jaar) in zijn bezit had en bij het opruimen kwam hij deze tegen. Hij heeft deze toen met enig ceremonieel overhandigd aan de voorzitter.

Het CDA Pijnacker-Nootdorp is geschokt door het plotselinge overlijden van Rien. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor het CDA gedaan heeft en wensen Marja, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Gemeenteraad neemt 6 moties aan bij Kadernota

Donderdag 30 juni 2016 was de raadsvergadering over de ‘Kadernota’. Bij dit debat houden alle fracties hun jaarlijkse Algemene Beschouwingen, want door middel van de zogenaamde Kadernota worden de piketpaaltjes geslagen voor de begroting van het volgend jaar. Als er dus wensen bij de fracties leven die geld kosten, moeten ze nu wereldkundig worden gemaakt.

Dé manier om dit te doen is een motie: een verzoek aan het College van B & W om iets in uitvoering te nemen en (indien daar sprake van is) daar geld voor op te nemen in de begroting van 2017.

6 Partijen (al dan niet in combinatie met andere fracties) dienden in totaal samen 12 moties in. CDA, de combinatie GBPN/LPN en de Partij voor de Dieren hadden elk 3 moties, D66, de VVD en de combinatie Partij van de Arbeid/GroenLinks elk één. De moties van het CDA, D66, de VVD, de combinatie PvdA/GL werden aangenomen en twee moties van GBPN/LPN werden, mede op advies van de nestor van de raad, voorlopig aangehouden.

In onze vooraankondiging (zie artikel hieronder) ziet u wat het CDA met hun moties wilde bereiken. Het is een goede gewoonte als de tekst van de motie bekend is, dit aan de andere fracties alvast voor te leggen, zodat zij alvast hun reactie kunnen voorbereiden. Soms leidt dit ook tot verzoeken van andere fracties om de tekst wat aan te passen, waardoor zij de motie kunnen of willen steunen.

Bij onze motie over de financiële overschotten (Klik HIER) vroegen zowel D66 als Eerlijk Alternatief om niet zo hard voor te sorteren op verlaging van de OZB. Feit dat er wellicht lastenverlichting voor onze inwoners kan komen werd gedeeld, maar op welke manier kan ook onderwerp zijn bij het gesprek wat hierover gaat plaatsvinden. Zogezegd, zo gedaan en de motie werd met ruime meerderheid van 26 stemmen aangenomen (er zijn 31 leden in onze gemeenteraad).

Ook vroeg D66 bij de motie over het Sociaal Domein (Klik HIER) om toe te voegen dat zo mogelijk ook daar lastenverlichting zou kunnen plaatsvinden. Straks blijkt wellicht dat er een lagere eigen bijdrage kan worden toegepast. Deze motie werd zelfs unaniem (alle stemmen voor) aangenomen

De laatste motie (klik HIER) (een onderzoek of een Blijverslening in onze gemeente wenselijk en haalbaar is) haalde, ook met een kleine toevoeging, een meerderheid van 25 stemmen. Als er behoefte is aan aanpassingen in het huis om langer thuis te blijven wonen, ontbreken soms de financiën. Hiermee zouden onze inwoners wellicht toch langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Rode draad bij veel fracties was de zorgen om de sociale woningbouw. Naast het feit dat we statushouders (mensen met een verblijfsvergunning die door het Rijk verdeeld worden over alle gemeenten in ons land en daar dus ook huisvesting moeten krijgen) van een woning moeten voorzien zijn er ook sociale woningen te kort voor onze eigen inwoners. Nu het project aan de Nootdorpsweg in elk geval niet in zijn geheel door kan gaan, gaat de raad nog voor het zomerreces met elkaar in conclaaf om te kijken hoe we dit probleem nu toch kunnen aanpakken. U hoort daar te zijner tijd meer over.

De motie van D66 over de welzijnscentra is door ons gesteund en op ons verzoek is hierbij ook aan het College gevraagd om te onderzoeken in hoeverre één brede welzijnsorganisatie tot synergievoordelen kan leiden.

Ook de motie van PvdA/GL over een klachtenrapportage werd door ons gesteund, alsmede de motie van de VVD om te onderzoeken of aansluiting bij de landelijke retailagenda van nut is voor onze gemeente. Rond half twaalf werd deze laatste vergadering voor het reces door burgemeester Francisca Ravenstein afgesloten.

CDA dient 3 moties in bij behandeling van de Kadernota 2016

De CDA-fractie Pijnacker-Nootdorp zal donderdagavond 30 juni in de raadsvergadering 3 moties indienen. In die vergadering zal de Kadernota 2016 worden behandeld. Dat is het moment voor alle fracties om hun Algemene Beschouwingen te houden. Fracties kunnen dan aangeven voor welke zaken zij aandacht willen bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar.
De eerste motie gaat over het Sociaal Domein (KLIK HIER). Het blijkt dat er op verschillende terreinen geld overblijft. Het CDA stelt voor om klanttevredenheidsonderzoeken te houden en vervolgens in de raad te bespreken of de dingen niet alleen goed gebeuren maar of ook de goede dingen gebeuren. Naar aanleiding van die discussie kan worden besloten tot bijstelling van de aandachtspunten en eventueel van de financiële middelen.

Motie 2 (KLIK HIER) is een onderzoek naar een ‘Blijverslening’. Veel ouderen willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en daar zijn soms woningaanpassingen voor nodig. Financiering daarvan kan wel eens een probleem zijn en daarom wordt het College gevraagd te onderzoeken of een dergelijke lening voor onze gemeente wenselijk en haalbaar is en wat de financiële consequenties zijn.

De laatste motie (KLIK HIER) gaat over financiële overschotten zowel bij de jaarrekening als bij de begroting voor de komende jaren. Het is goed dat de financiële situatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp zodanig op orde is dat er overschotten zijn maar…….. er is nog wel een forse schuldpositie. Ook die wordt weliswaar de komende jaren afgebouwd maar het CDA wil met de raad en het College in gesprek gaan of de overschotten niet kunnen worden benut om enerzijds afbouw van de schuldpositie te versnellen en anderzijds te komen tot verlaging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB)

De raadsvergadering begint donderdag al om 19.00 uur en is te volgen op de livestream via de website van de gemeente. Uiteraard bent u ook welkom om plaats te nemen op de publieke tribune in het Bestuurscentrum om alles ‘live’ mee te maken.

Windmolens in het Balijbos?

Ellen Verkoelen

Ongetwijfeld hebt u in de lokale pers gelezen over de plannen van de provincie voor plaatsing van windmolens in het Balijbos. Het gaat nog slechts om onderzoek. Toch maken velen, waaronder het bestuur van het CDA Pijnacker-Nootdorp, zich ongerust over deze locatie. Hoewel het eigenlijk slechts ging om een ‘gedachtewisseling’ in een commissie van Provinciale Staten hebben veel organisaties gebruik gemaakt van het spreekrecht. De CDA fractie in Provinciale Staten heeft bij monde van Ellen Verkoelen een helder standpunt ingenomen: deze locatie is ongeschikt. Als lokale afdeling van het CDA zijn wij ingenomen met dit standpunt. Ook is dit in lijn met het standpunt van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp: nee tegen grote windmolens. Op 29 juni krijgt dit in de vergadering van Provinciale Staten een vervolg.

Klik HIER voor de woordvoeringstekst van Ellen Verkoelen.

Wij stellen nieuw bestuurslid Rob van den Ende aan u voor...

Rob van den Ende

Sinds dit jaar is Rob van den Ende als bestuurslid van het CDA Pijnacker- Nootdorp gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Om meer van Rob van den Ende te weten te komen, zochten we hem op en vroegen hem ‘het hemd van het lijf’. Rob is getrouwd met Ellen en zij hebben drie dochters. Hun namen: Joys, Yara en Léla.

Rob komt oorspronkelijk uit Rijswijk waar hij een moderne chrysantenkwekerij had. Rob daarover: “Omdat de gemeente Rijswijk andere plannen met het gebied had zijn we in 2010 in Delfgauw komen wonen. Daar teel ik in een oude kas diverse gewassen. Omdat het nu minder hectisch is, heb ik meer tijd om mij maatschappelijk in te zetten. Onder andere dus ook voor het CDA”.

Rob is een leergierige man, zo blijkt uit zijn woorden. “In 2015 heb ik de Zomerschool van het CDA gedaan. Echt een aanrader voor iedereen. Ook kijk ik regelmatig op de CDA-website of er interessante cursussen in de buurt worden gegeven. Daar steek ik dan altijd wel weer iets van op. Omdat ik veel dingen leuk vind, wil ik er ook meer van weten. Een leven lang leren past daarom echt bij mij”.

Hoe kom je nu als bestuurslid bij het CDA Pijnacker- Nootdorp terecht?
Rob licht toe: “Eind 2015 vroeg Richard Mentink (voorzitter) of ik tot het CDA bestuur wilde toetreden, omdat Kees van den Berg (penningmeester) uit het bestuur zou gaan. Ze zochten dus eigenlijk een nieuwe penningmeester. Maar geld geef ik niet zo om. Dat laat ik liever aan mijn vrouw over. Zij is financieel controller. Er werd dus iets anders voor mij gezocht. En dat werd de communicatie. En daar zal ik mij de komende tijd in gaan verdiepen, zodat het CDA Pijnacker-Nootdorp door alle inwoners van Delfgauw, Nootdorp, Oude-Leede en Pijnacker goed gevonden gaat worden”.

Wij wensen Rob veel succes in deze functie.

CDA congres en de voortreffelijke speech van Sybrand Buma

Sybrand Buma

Het CDA-congres is gehouden in Maarssen. Op de agenda stond onder andere de verkiezing van de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017 en de wijziging van de statuten. Daarnaast worden er tal van interessante deelsessies gehouden. Zie ook de website van het landelijke CDA.

Sybrand Buma is met groot applaus verkozen tot lijsttrekker. Hij heeft daarna een indrukwekkende speech afgestoken, waarin hij vooral een verbinding legde tussen de beginselen van het CDA en de positionering van onze partij ten opzichte van de andere partijen: naar een beter Nederland (met minder polarisatie); aanrader voor geïnteresseerden in de denklijnen achter de dagelijkse politieke uitingen. Klik HIER voor de speech van Sybrand Buma.

Afscheid penningmeester Kees van den Berg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei is afscheid genomen van Kees van den Berg (links op de foto) als penningmeester van het bestuur. Hij heeft deze functie twee perioden van vier jaar vervuld. Toen vorig jaar nog geen opvolger voor hem beschikbaar was, was hij bereid nog even aan te blijven. Nadat hij de jaarstukken over 2015 succesvol had verdedigd, sprak de voorzitter, Richard Mentink hem kort toe. Hij dankte Kees voor het penningmeesterschap en voor zijn jarenlange staat van dienst voor het CDA. Zo stond hij ook op de lijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen en zette hij, om maar eens een voorbeeld te noemen, ook de trend voor de schriftelijke impressies van de bezoeken van het bestuur aan de fractievergaderingen. De voorzitter overhandigde hem als blijk van waardering een attentie.

CDA stelt vragen aan College van B&W over Huishoudelijke Hulp

CDA stelt vragen aan College van B&W over Huishoudelijke Hulp

Gisteren heeft de Centrale Raad van Beroep de uitspraak gedaan dat de Huishoudelijke Hulp onder de WMO valt. Naar de mening van de fractie betekent dat diegene die in 2014 huishoudelijke hulp kregen dezelfde hulp in 2015 hadden kunnen krijgen. 2015 was namelijk een overgangsjaar en iedereen zou dezelfde hulp krijgen als in 2014. Om het één en ander helder te krijgen heeft de fractie de volgende vragen gesteld. Op 18 mei heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan inzake de vraag (althans dat hebben wij zo begrepen) dat Huishoudelijke Hulp onder de WMO valt. De CDA-fractie heeft daarover de volgende vragen:

-Is onze zienswijze juist dat de Huishoudelijke Hulp onder de WMO valt?

-Zo nee, hoe leest u de uitspraak?

Zo ja, dan blijft naar ons idee de aanspraak op Huishoudelijke hulp die in 2014 gold ook ten minste gelden voor 2015 (transitiejaar / zachte landing). Daarover de volgende vragen:

-Hebben diegenen die m.i.v. 2015 minder huishoudelijke hulp hebben ontvangen alsnog recht om meer huishoudelijke hulp te claimen?

-Kunt u overzien of dergelijke situaties zich ook in onze gemeente hebben voorgedaan en wat de consequenties daarvan voor onze gemeente zijn?

CDA stelt vragen aan het College van B&W over het oude verzorgingshuis ’t Hofland

CDA stelt vragen aan het College van B&W over het oude verzorgingshuis ’t Hofland

Onze fractie heeft meerdere malen de vraag gekregen waarom er niets met het oude Hofland gebeurt. Niet alleen zoeken we woonruimte voor jongeren en statushouders, maar ook wordt bij de ontwikkeling van de kavel van ‘Klavertje 3’ aan het Koningshof gevraagd waarom niet eerst het Hofland daarvoor geschikt wordt gemaakt. Om dat nu eens duidelijk in beeld te krijgen heeft de fractie de volgende vragen gesteld.

Het (oude) Hofland
Zowel bij het huisvesten van statushouders als bij de invulling van de kavel bekend staand als ‘Klavertje 3’ wordt met enige regelmaat het gebruik van het (oude) Hofland genoemd. Ook buiten deze onderwerpen wordt ons gevraagd wat de toekomst van dit gebouw is c.q. waarom dit niet wordt ingezet bij het oplossen van genoemde problemen. Tot voor kort was vaak de reactie dat het pand niet ons eigendom is en dat wij niet weten wat de plannen van de eigenaar zijn. Gelet op de mogelijkheden die het gebouw wellicht heeft bij huisvesting van doelgroepen in onze gemeente de volgende vragen:

-Is er (regelmatig) contact met de eigenaar van het pand en weet u of men plannen heeft met het pand?

-Mocht dit contact er niet zijn bent u bereid het contact aan te gaan?

-Bent u bereid een onderzoek te doen naar de (financiële) mogelijkheden die wij als gemeente hebben om tot her- of verder gebruik van dit pand te komen?

Bebouwing Emerald/ Zuideindseweg

Foto: Bob van der Deijl

Bebouwing Emerald/ Zuideindseweg

In de raadsvergadering van 28 april 2016 was het verzamelplan Pijnacker-Nootdorp aan de orde. De CDA fractie kon instemmen met alle voorstellen tot wijzigingen in de bestemmingsplannen, met uitzondering van het voorstel van twee bouwkavels naast de Zuideindseweg 56c in Delfgauw. De CDA fractie is van mening dat deze kavels niet kunnen want het gebied is nu speelterrein en natuurgebied en dat moet behouden voor de bewoners van Emerald en de bewoners langs dat deel van de Zuideindseweg. Wel is het belangrijk dat de Hoek in Oude Leede met de Ruimte voor Ruimte regeling gesaneerd wordt. Daarom moet er plek voor twee kavels worden gevonden die niet meer aan de Zuideindseweg kunnen worden gevonden. Samen met alle andere fracties heeft het CDA bijgedragen aan de uiteindelijke oplossing.

De twee kavels zullen worden gevonden in de Hoek van Oude Leede, waarbij de raad het college oproept deze kavels op te kopen, zodat de aldaar aanwezige kippenfarm van Slingerland gesloopt en verplaatst kan worden. De inbreng van de CDA fractie in het debat was als volgt:

De afgelopen maanden is de discussie rond de Hoek in Oude Leede en speelplaats aan de Zuidendseweg intensief gevoerd. Het CDA heeft daarbij aangegeven dat zowel de belangen van de ondernemers in de Hoek, als de belangen van de inwoners van Emerald en de Zuideindseweg, als ook de belangen van de Gemeente goed tegen elkaar afgewogen moeten worden.  

Daartoe heeft de CDA fractie goed nagedacht over het onderliggende beleid en wij hebben de overwegingen van het College om te komen tot haar voorstel daarin kunnen verklaren. Maar wij zelf zijn, alles afwegende, tot een andere conclusie gekomen. De afgelopen weken zijn er door diverse fracties allerlei opties naar voren gebracht. Wij hebben met elkaar de discussie gevoerd over deze opties. Vele fracties wilden toe naar een compromis. Een compromis waarbij een deel van het probleem in de Hoek of elders in Oude Leede zou worden opgelost, maar ook nog steeds een deel op de speelplaats nabij Emerald. Het CDA is daar niet in mee gegaan. Daar hadden wij een aantal redenen voor:

Overweging 1

In de politiek is het gebruikelijk dat we bij een tegenstelling naar elkaar toe bewegen, beide partijen doen water bij de wijn en zodoende wordt e.e.a. acceptabel voor beide partijen. De CDA fractie is van mening dat er in dit geval dan een verlies - verlies situatie zou ontstaan. Toch een kavel op de speelplaats en mogelijk nog steeds geen echte oplossing in de Hoek.

Overweging 2

Het CDA zocht ook naar een oplossing voor het probleem dat er voor een start voor de sloop van de gebouwen bij Slingerland in de Hoek wel eerst 1 of 2 kavels daadwerkelijk verkocht hadden moeten worden voordat er iets in beweging zou komen. En dat is in de huidige markt met zeer veel te koop staande kavels nog maar zeer de vraag.


Daarom heeft het CDA vastgehouden aan haar lijn om te zoeken naar een andere oplossing. Die hebben we met elkaar gevonden. Want nu ligt er een voorstel waarin sprake is van win - win - win.Geen bouwkavels aan de Zuideindseweg. Bewoners van Emerald kunnen opgelucht adem halen. De heer Slingerland weet nu zeker dat hij twee kavels krijgt en ook verkoopt! Dus de sloop en verplaatsing van zijn bedrijf kan beginnen. De gemeente wint, want in de Hoek wordt een enorme ruimtelijke kwaliteitswinst geboekt.
Kort en goed het CDA is heel blij met dit amendement en de daarbij behorende motie.

Bestuur CDA tekent bezwaar aan tegen windmolens in Balijbos langs de A12

Bestuur CDA tekent bezwaar aan tegen windmolens in Balijbos langs de A12

Het CDA in Zoetermeer en in Pijnacker-Nootdorp vinden dat er veel mankeert aan de gang van zaken rond de 3 à 5 grote windmolens in het Balijbos langs de de A12. Het is weliswaar nog een studieproject van de provincie Zuid-Holland, maar veel leden en kiezers zien dit als eerste stap op weg naar realisatie. De besturen van het CDA hebben daarom een zienswijze ingediend (Klik HIER voor het downlaoden van de zienswijze). Deze besturen dienen niet zo vaak zienswijzen in en dan moet er dus wel wat aan de hand zijn. En dat is ook zo, want het ontbreekt aan voldoende democratische legitimatie en de leden en kiezers worden door de provincie niet serieus genomen. Beide besturen zijn voorstander van meer duurzame energie. Maar zij konden na bestudering van vele documenten niet tot een andere conclusie komen dan bepleiten om deze locatie niet mee te nemen in de studie.

De druppel die bij Zoetermeer de emmer deed overlopen was het niet informeren van de bevolking over het in studie nemen van de locatie A12 de Balij. Twee grote woonwijken liggen op 600 meter van deze locatie en grote molens veroorzaken veel hinder in een grote straal rond de masten. Protest hiertegen heeft er voor gezorgd dat de termijn door de provincie verlengd is. Maar veel te krap, de infoavond is gehouden op dinsdag 5 januari en de zienswijzen moesten al op 11 januari binnen zijn. De beschikbare tijd was tekort voor Zoetermeer om dit onderwerp in de gemeenteraad te bespreken.

In Pijnacker-Nootdorp begon de verbazing met de strijdigheid met de ruimtelijke visie die twee jaar geleden is vastgesteld. Toen zijn honderden bezwaarschriften ingediend tegen de mogelijkheden voor grote windmolens. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad toen besloten om het plan te amenderen en alleen kleine molens toe te laten. De Provincie doet net alsof er niets aan de hand is en gaat juist heel grote molens onderzoeken. Ook de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft een zienswijze tegen deze locatie ingediend. LEES MEER...

CDA en D66 vragen aandacht voor nieuwbouw Lidl

Edward de Lanoy

CDA en D66 vragen aandacht voor nieuwbouw Lidl

De fracties van CDA en D66 in de gemeenteraad staan welwillend tegenover de verbeterde plannen van de directie van de Lidl voor hun nieuw te bouwen vestiging op de hoek Korteweg / Europalaan. Voor beide fracties telt zwaar mee dat nagenoeg alle omwonenden dit verbeterde plan steunen. Het College van B&W heeft weliswaar al een vergunning voor het vestigen van een nieuw pand op de plaats van de voormalige Welkoop afgegeven maar verplaatsen van het pand verdient de voorkeur van zowel Lidl als de omwonenden. Hiervoor moet dan wel het bestemmingsplan worden aangepast. Het College heeft op basis van eerdere afwegingen tot nu toe geweigerd om hieraan medewerking te verlenen.

Het CDA en D66 zijn echter van mening dat dit nieuwe plan een eerlijke kans moet krijgen. De verbeteringen zijn namelijk gunstig voor zowel de Lidl als ook voor de omwonenden en daarmee ook gunstig voor de gemeente als geheel. Beide fracties hebben met betrokkenen gesproken. Naar aanleiding van die gesprekken heeft D66 al schriftelijke vragen gesteld aan het College en is er vervolgens een motie ingediend die door de Raad is aangenomen. In deze motie wordt aangedrongen op een bestemmingsplanprocedure die met een besluit op 17 maart een aanvang zal nemen.

Hoewel D66 en CDA het beleid van winkels in de winkelcentra in de dorpskernen van harte steunen, beseffen zij, omdat op het voormalig Welkoopterrein al de bestemming detailhandel ligt, dat vestiging van de Lidl niet geweigerd kan worden. Het College heeft dan ook terecht al een vergunning afgegeven. Het huidige bestemmingsplan geeft echter een minder gunstige plaats aan waardoor omwonenden meer last van de winkel en haar klanten zullen krijgen. Door een verschuiving van het pand kan die last worden geminimaliseerd.

D66 en CDA zijn van mening dat, nu er toch een Lidl op de hoek Korteweg / Europalaan komt, deze zo goed mogelijk moet worden ingepast. Daar zijn Pijnacker-Nootdorp en haar inwoners het meeste bij gebaat.

Edward de Lanoy